Сградата е въведена в експлоатация /Акт 16/

Етаж 1- виж скица

Обект Застроена площ Веранда към ап.1 Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №1 57,67м² 19,84м² 4,442% 7,88м² 65,55м² 42/1008
Обект Застроена площ Веранда към ап.2 Веранда към ап.2 Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №2 99,05м² 11,65м² 19,18м² 7,629% 13,53м² 112,58м² 73/1008
Обект Застроена площ Веранда към ап.3 Веранда към ап.3 Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №3 80,57м² 8,35м² 15,85м² 6,206% 11,01м² 891,58м² 58/1008
Обект Застроена площ Веранда към ап.4 Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №4 51,67м² 7,80м² 3,980% 7,06м² 58,73м² 38/1008

Етаж 2- виж скица

Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №5 93,60м² 7,209% 12,79м² 106,39м² 68/1008
Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №6 87,45м² 6,736% 11,95м² 99,40м² 63/1008
Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №7 95,89м² 7,386% 13,10м² 108,99м² 70/1008
Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №8 58,09м² 4,474% 7,94м² 66,03м² 42/1008

Етаж 3- виж скица

Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №9 93,60м² 7,209% 12,79м² 106,39м² 68/1008
Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №10 87,45м² 6,736% 11,95м² 99,40м² 63/1008
Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №11 95,89м² 7,386% 13,10м² 108,99м² 70/1008
Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Апартамент №12 58,09м² 4,474% 7,94м² 66,03м² 42/1008

Мансарден етаж

Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо Дворно място
Мансарда 132,72м² 10,222% 18,13м² 150,85м² 96/1008

Сутерен - виж скица

Обект Цена Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо части подз. улица Общо части подз. улица Общо Дворно място
Гараж №1 15000€ 28,26м² 2,177% 2,86м² 13,679% 17,67² 49,76м² 21/1008
Гараж №2 Продаден 27,64м² 2,129% 3,78м² 13,379% 17,28м² 48,70м² 20/1008
Гараж №3 15000€ 21,46м² 1,653% 2,93м² 10,387% 13,42м² 37,81м² 16/1008
Гараж №4 Продаден 18,14м² 1,397% 2,48м² 8,780% 11,34м² 31,96м² 13/1008
Гараж №5 Продаден 22,52м² 1,735% 3,08м² 10,900% 14,08м² 39,86м² 16/1008
Гараж №6 15000€ 19,36м² 1,491% 2,65м² 9,371% 12,10м² 34,11м² 14/1008
Гараж №7 Продаден 19,48м² 1,500% 2,66м² 9,429% 12,18м² 34,32м² 14/1008
Гараж №8 Продаден 24,20м² 1,864% 3,31м² 11,713% 15,13м² 42,64м² 18/1008
Обект Застроена площ Общо части сграда Общо части сграда Общо части подз. улица Общо части подз. улица Общо
Изба №1 2,54м² 0,196% 0,35м² 1,229% 1,59м² 4,48м²
Изба №2 3,85м² 0,297% 0,53м² 1,864% 2,41м² 7,78м²
Изба №3 3,01м² 0,232% 0,41м² 1,457% 1,88м² 5,30м²
Изба №4 3,01м² 0,232% 0,41м² 1,457% 1,88м² 5,30м²
Изба №5 3,15м² 0,243% 0,43м² 1,525% 1,97м² 5,55м²
Изба №6 3,17м² 0,244% 0,43м² 1,534% 1,98м² 5,59м²
Изба №7 3,10м² 0,239% 0,42м² 1,500% 1,94м² 5,46м²
Изба №8 3,71м² 0,286% 0,51м² 1,796% 2,32м² 6,54м²
Обект Площ Дворно място
Парко място №15 12.00м² 12/1008
Парко място №16 12.00м² 12/1008
Парко място №17 12.00м² 12/1008
Парко място №18 - Продадено 12.00м² 12/1008
Парко място №19 - Продадено 12.00м² 12/1008
Парко място №20 12.00м² 18/1008
Парко място №21 12.00м² 18/1008
Парко място №22 12.00м² 18/1008

Цена на парко място – 4 000€

Наско Аршинков тел: +359878204175

Парк "Отдих и Култура" гр.Пловдив