/Акт 16 - 31.03.2020г./

Етаж 1- виж скица

Обект Застроена площ Веранда към ап.1 Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №1 86,24м² 4,81м² 5,940% 16,38м² 102,62м² 6,057% 45,19м²
Изба №1 2,73м² 0,188% 0,52м² 1,448% 1,54м² 4,79м²
Обект Застроена площ Веранда към ап.3 Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №2 78,11м² 7,75м² 5,380% 14,84м² 92,95м² 5,947% 44,36м²
Изба №2 2,23м² 0,154% 0,42м² 1,183% 1,26м² 3,92м²
Обект Застроена площ Веранда към ап.3 Веранда към ап.3 Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №3 110,75м² 5,45м² 3,78м² 7,628% 21,04м² 131,79м² 8,200% 61,17м²
Изба №3 2,22м² 0,153% 0,42м² 1,177% 1,26м² 3,90м²

Етаж 2- виж скица

Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №4 95,40м² 6,570% 18,12м² 113,52м² 5,987% 44,67м²
Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №5 89,81м² 6,185% 17,06м² 106,87м² 5,637% 42,05м²
Изба №5 2,32м² 0,610% 0,44м² 1,231% 1,31м² 4,07м²
Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №6 140,29м² 9,662% 26,65м² 166,94м² 8,805% 65,68м²
Изба №8 3,94м² 0,271% 0,75м² 4,69м²

Етаж 3- виж скица

Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №7 95.40м² 6.570% 18.12м² 113.52м² 5.987% 44.67м²
Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №8 89,81м² 6,185% 17,06м² 106,87м² 5,637% 42,05м²
Изба №4 2,84м² 0,196% 0,54м² 1,506% 1,61м² 4,99м²
Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №9 140,29м² 9,662% 26,65м² 166,94м² 8,805% 65,68м²
Изба №9 3,94м² 0,271% 0,75м² 4,69м²

Етаж 4- виж скица

Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №10 95.40м² 6.570% 18.12м² 113.52м² 5.987% 44.67м²
Изба №6 2,26м² 0,156% 0,43м² 1,199% 1,28м² 3,97м²
Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №11 89,81м² 6,185% 17,06м² 106,87м² 5,637% 42,05м²
Изба №7 3.26м² 0,255% 0,62м² 1,729% 1,84м² 5.72м²
Обект Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо Поземлен имот Поземлен имот
Апартамент №12 140,29м² 9,662% 26,65м² 166,94м² 8,805% 65,68м²
Изба №10 3,94м² 0,271% 0,75м² 4,69м²

Паркомясто и изби - виж скица

Обект Цена Площ Поземлен имот % Поземлен имот м²
Паркомясто №1 5000€ 13,40м² 1,1,796% 13,40м²
Паркомясто №2 5000€ 13,40м² 1,1,796% 13,40м²
Паркомясто №3 5000€ 13,40м² 1,1,796% 13,40м²
Паркомясто №4 5000€ 13,40м² 1,1,796% 13,40м²
Обект Цена Застроена площ Общо части сграда % Общо части сграда м² Общо части подз. улица % Общо части подз. улица м² Общо Поземлен имот % Поземлен имот м²
Гараж №1 15000€ 31,01м² 2,136% 5,89м² 16,447% 17,55м² 54,45м² 1,946м² 14,52м²
Гараж №2 15000€ 21,04м² 1,449% 4,00м² 11,159% 11,91м² 36,94м² 1,321м² 9,85м²
Гараж №3 15000€ 19,72м² 1,358% 3,75м² 10,459% 11,16м² 34,62м² 1,238м² 9,23м²
Гараж №4 15000€ 18,73м² 1,290% 3,56м² 9,934% 10,60м² 32,89м² 1,176м² 8,77м²
Гараж №5 15000€ 20,01м² 1,378% 3,80м² 10,613% 11,32м² 35,13м² 1,256м² 9,37м²
Гараж №6 15000€ 22,63м² 1,559% 4,30м² 12,003% 12,81м² 39,73м² 1,420м² 10,60м²
Гараж №7 15000€ 18,34м² 1,263% 3,48м² 9,727% 10,38м² 32,20м² 1,151м² 8,59м²
Гараж №8 15000€ 19,20м² 1,322% 3,65м² 10,184% 10,86м² 33,71м² 1,205м² 8,99м²

Наско Аршинков тел: +359878204175

Парк "Отдих и Култура" гр.Пловдив